Aktivace produktů společnosti Moravské přístroje
Tato stránka Vám umožní aktivovat software společnosti Moravské přístroje. Pro úspěšnou aktivaci je nutné mít produkt instalován s platnou licencí. Poté produkt vygeneruje registrační číslo, které pečlivě vložte do editačního řádku na této stránce ve formátu 1XXXX-2XXXX-3XXXX-4XXXX-5XXXX-6XXXX.
Vložte registrační číslo produktu, který si přejete aktivovat